Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Gieterweg 13-48

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9462TE 13
Publicatiedatum
10-03-2021
Einddatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gasselte, Gieterweg 13-48

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

•    Gasselte, Gieterweg 13-48, 9462 TC, vergroten recreatiewoning (ontvangen 26-02-2021)
 
Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.