Vertrokken naar onbekende bestemming, bekendmaking 10 juni 2020

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461BH 1
Publicatiedatum
10-06-2020
Einddatum
22-07-2020
Kaart behorende bij: Vertrokken naar onbekende bestemming, bekendmaking 10 juni 2020

Beschrijving

Vertrokken naar onbekende bestemming

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van team Frontoffice. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. 

Inwoners vertrokken naar onbekend bestemming
Geslachtsnaam en voorletters  Geboorte-datum   Adres  Datum besluit Uitschrijving wegens vertrek naar
Agbontaen, A 09-04-1976   Asserstraat 23 te Rolde 02-06-2020 Onbekend
Sohilait, A.I.J. 29-06-1981 Asserstraat 23 te Rolde 02-06-2020 Onbekend
Snijder, S 25-10-1990 Asserstraat 23 te Rolde 02-06-2020 Onbekend

 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

U moet een handtekening onder de brief zetten. U stuurt de brief naar:

Gemeente Aa en Hunze
t.a.v. het college
Postbus 93
9460 AB  GIETEN

IBAN rekeningnummer: NL71 BNGH 028.50.79.069

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van het team Frontoffice, telefoonnummer 14 0592.