Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, 't Veld 29, Annen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9468GR 29
Publicatiedatum
28-05-2020
Einddatum
09-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, 't Veld 29, Annen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend: 

Bouwen bouwwerk 

  • Annen, ’t Veld 29, 9468 GR, realiseren aanbouw (verzonden 28-05-2020) 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.