Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Verleende omgevingsvergunning, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gevelakkers 7, Anderen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9465TV 7
Publicatiedatum
28-05-2020
Einddatum
09-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gevelakkers 7, Anderen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend: 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Anderen, Gevelakkers 7, 9465 TV, starten B&B in bestaand bijgebouw 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.