Verleende omgevingsvergunning, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gevelakkers 7, Anderen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9465TV 7
Publicatiedatum
28-05-2020
Einddatum
09-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gevelakkers 7, Anderen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend: 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Anderen, Gevelakkers 7, 9465 TV, starten B&B in bestaand bijgebouw 

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.