Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nieuwediep 12, Nieuwediep

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9512SH 12
Publicatiedatum
05-06-2020
Einddatum
31-07-2020
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Nieuwediep 12, Nieuwediep

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Bouwen bouwwerk 

  • Nieuwediep, Nieuwediep 12, 9512 SH, vergroten woning (ontvangen 05-06-2020) 

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.