Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Annerweg 25, Anloo

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9467PB 25
Publicatiedatum
07-07-2019
Einddatum
18-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Anloo, Annerweg 25, 9467 PB, uitbreiding woning (ontvangen 07-07-2019) 

                          
Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.