Ingekomen aanvraag, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Baptisenkade 32, Gasselternijveen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9514AH 32
Publicatiedatum
07-07-2019
Einddatum
18-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan

  • Gasselternijveen, Baptistenkade 32, 9514 AH, realiseren kleinschalige koffie en theeschenkerij (ontvangen 07-07-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.