Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, aanlegen/wijzigen uitweg, Schoonloo, Hoofdstraat 36

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9443TK 36
Publicatiedatum
10-02-2021
Einddatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, aanlegen/wijzigen uitweg, Schoonloo, Hoofdstraat 36

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Aanleggen/wijzigen uitweg

•    Schoonloo, Hoofdstraat 36, 9443 TK, aanleggen uitrit (ontvangen 29-01-2021)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.