Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren, Anderen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
10-02-2021
Einddatum
24-03-2021
Kaart behorende bij: Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Werk of werkzaamheden uitvoeren, Anderen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


Werk of werkzaamheden uitvoeren

•    Anderen (gem. Anloo sectie R 289, 290, 291, 294), aanleggen bos (ontvangen 02-02-2021)


Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.