Ontheffing Paasvuur, Dorpsbelangen Gasteren, op een perceel plaatselijk bekend De Hoek Gasteren

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9466PC
Publicatiedatum
10-04-2019
Einddatum
22-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van het bepaalde in ex artikel 10.2 en 10.63 lid 1 van de Wet milieubeheer en artikel 5.34 Algemeen plaatselijke verordening, voor het organiseren van een paasvuur op Eerste of Tweede Paasdag 2019 een éénjarige ontheffing van het stookverbod hebben verleend aan:

  • Dorpsbelangen Gasteren, op een perceel plaatselijk bekend De Hoek Gasteren (Anloo S 179).

Ter inzage

De besluiten liggen vanaf 10-04-2019 tot en met 23-05-2019 ter inzage bij de gemeente Aa en Hunze.

Bezwaar en beroep

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de Voorzieningenrechter Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.