Ingekomen aanvraag, Bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod, Grolloo, Amerweg 19

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9444PC 19
Publicatiedatum
04-04-2019
Einddatum
16-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk en slopen in geval van een planologisch verbod

  • Grolloo, Amerweg 19, 9444 PC, vervangen gevels karakteristieke woning (ontvangen 04-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.