Ingekomen aanvraag, Bouwen bouwwerk, Eexterveen, Dorpsstraat 61

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 965861
Publicatiedatum
05-04-2019
Einddatum
17-05-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:


Bouwen bouwwerk

  • •Eexterveen, Dorpsstraat 61, 9658 PH, bouwen bewaarloods (ontvangen 05-04-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.