Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
04-01-2019
Einddatum
15-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

Uitschrijving wegens vertrek naar

W.P. Verbecke

11-10-1987

Oudemolenseweg 13, Gasteren

04-01-2019

Onbekend

 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

 

U moet een handtekening onder de brief zetten. U stuurt de brief naar:

Gemeente Aa en Hunze

t.a.v. het college

Postbus 93

9460 AB  GIETEN

 

 

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de adresonderzoekers van het team Frontoffice, telefoonnummer 14 0592.