Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieterveen, Broek 35

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9511PR 35
Publicatiedatum
06-01-2019
Einddatum
17-02-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Bouwen bouwwerk

  • Gieterveen, Broek 35, 9511 PR, bouwen garage (ontvangen 06-01-2019)

Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop ‘Bijzondere procedures’ of ‘Verleende vergunningen’.