Actuele bekendmakingen

Op deze pagina kunt u de meest recente bekendmakingen van de gemeente terugvinden.

Bekendmakingen

Klik op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
Toon locatie op de kaart: Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Aa en Hunze Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Aa en Hunze Aa en Hunze melding
(1) - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ter informatie
(2) - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vernieuwing Boerhoorn Rolde’ 9461GL50
ter informatie
(3) - Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” ter inzage Ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” ter inzage 9657PD36
ter informatie

Mededelingen

Mededelingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(4) - Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouder Wabo / Wro Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouder Wabo / Wro 9461BH
ter informatie
Toon locatie op de kaart: Vaststelling integraal VTH-beleid 2018-2022 Vaststelling integraal VTH-beleid 2018-2022 Aa en Hunze ter informatie

Meldingen

Meldingen, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(5) - Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming 9451AA23
ter informatie
(6) - Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming 9451AA23
ter informatie

Milieu-informatie

Milieu-informatie, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(7) - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Annen, Zuidlaarderweg 85 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Annen, Zuidlaarderweg 85 9468AD
ter informatie

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(8) - Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Kostvlies 49, Gasselte Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, Kostvlies 49, Gasselte 9462TP49
aangevraagd
(9) - Ingekomen aanvraag, slopen op grond van ruimtelijke regels, Naweg 10a, Gieten Ingekomen aanvraag, slopen op grond van ruimtelijke regels, Naweg 10a, Gieten 9461BL10 a
aangevraagd
(10) - Ingekomen aanvraag, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Kruisakkers 36a, Annen Ingekomen aanvraag, Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Kruisakkers 36a, Annen 9468BJ36 a
aangevraagd
(11) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Dorpsstraat 7, Gasselte Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Dorpsstraat 7, Gasselte 9462PJ7
aangevraagd
(12) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Boerendijk 12, Gieterveen Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Boerendijk 12, Gieterveen 9511PE12
aangevraagd
(13) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Zandvoorterweg (naast Zandvoorterweg 5), Eexterveen Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Zandvoorterweg (naast Zandvoorterweg 5), Eexterveen 9658PN5
aangevraagd
(14) - Ingekomen aanvraag, aanleggen/wijzigen uitweg, uitvoeren werk of werkzaamheden en vellen houtopstand, Torenveen 9, Gieterveen Ingekomen aanvraag, aanleggen/wijzigen uitweg, uitvoeren werk of werkzaamheden en vellen houtopstand, Torenveen 9, Gieterveen 9511PB9
aangevraagd
(15) - Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, De Hoefslag 79, Gasselte Ingekomen aanvraag, vellen houtopstand, De Hoefslag 79, Gasselte 9462RX79
aangevraagd
(16) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Gasselterweg 19, Gieten Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Gasselterweg 19, Gieten 9461HA19
aangevraagd
Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kad.gem. Gasselte, locatie 1 sectie E 440, kad.gem. Rolde, locatie 2 sectie M 2034 en locatie 3 sectie T 971 Gasselte E 440
aangevraagd
(17) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Oelenboom 8a, Gieten Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Oelenboom 8a, Gieten 9461VA8 a
aangevraagd
(18) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Julianalaan 3, Gasselte Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Julianalaan 3, Gasselte 9461BR3
aangevraagd
(19) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kruisstraat 15, Annen Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kruisstraat 15, Annen 9468CL15
aangevraagd
(20) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Steenkamp 12, Gieten Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Steenkamp 12, Gieten 9461VC12
aangevraagd
(21) - Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Bloemakkers 4 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Gieten, Bloemakkers 4 9461GX4
aangevraagd
(22) - Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Gieterstraat 3-3a Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Gieterstraat 3-3a 9451AR3
aangevraagd
(23) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Brinklaan 3, Nooitgedacht Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Brinklaan 3, Nooitgedacht aangevraagd
(24) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kerkstraat 24, Eext Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Kerkstraat 24, Eext 9463RB24
aangevraagd
(25) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren, Spijkersboorsdijk nabij ingang WMD, Annen Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren, Spijkersboorsdijk nabij ingang WMD, Annen 9468CG6
aangevraagd
(26) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Annerweg 13, Gieten Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Annerweg 13, Gieten 9463TB13
aangevraagd
(27) - Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Dalweg 2a, Eexterzandvoort Ingekomen aanvraag, bouwen bouwwerk, Dalweg 2a, Eexterzandvoort 9464TE2 a
aangevraagd
(28) - Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Hunzeweg 41, Nieuw Annerveen Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Hunzeweg 41, Nieuw Annerveen 9657PC41
ontwerp-besluit
(29) - Milieu, bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Hunzeweg 41, Nieuw Annerveen Milieu, bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Hunzeweg 41, Nieuw Annerveen 9657PC41
ontwerp-besluit
(30) - Verleende omgevingsvergunning, Pijlkruid 1, Gieten Verleende omgevingsvergunning, Pijlkruid 1, Gieten 9461LN1
verleend
(31) - Verleende omgevingsvergunning, Veldweg 18, Annen Verleende omgevingsvergunning, Veldweg 18, Annen 9468BB18
verleend
(32) - Verleende omgevingsvergunning, Dobbelwal 2, Gieten Verleende omgevingsvergunning, Dobbelwal 2, Gieten 9461HB2
verleend
(33) - Verleende omgevingsvergunning, Landspoelen 29, Gieten Verleende omgevingsvergunning, Landspoelen 29, Gieten 9461CA29
verleend
(34) - Verleende omgevingsvergunning, Brinkhof 8, Nooitgedacht Verleende omgevingsvergunning, Brinkhof 8, Nooitgedacht 9449PR8
verleend
(35) - Verleende omgevingsvergunning, Kruisboomlaan 32, Grolloo Verleende omgevingsvergunning, Kruisboomlaan 32, Grolloo 9444PM32
verleend
(36) - Verleende omgevingsvergunning, Stationsstraat 42, Eext Verleende omgevingsvergunning, Stationsstraat 42, Eext 9463TJ42
verleend
(37) - Verleende omgevingsvergunning, Julianalaan 3, Gasselte Verleende omgevingsvergunning, Julianalaan 3, Gasselte 9462PG3
verleend
(38) - Vellen houtopstand, Schoolstraat 6, Annen Vellen houtopstand, Schoolstraat 6, Annen 9468BS6
verleend
(39) - Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gieterstraat 8, Eext Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gieterstraat 8, Eext 9463PX8
verleend
(40) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en slopen in geval van planologisch verbod, Havenstraat 12, Annen Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en slopen in geval van planologisch verbod, Havenstraat 12, Annen 9468CH12
verleend
(41) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan, Gieterstraat 8, Eext Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan, Gieterstraat 8, Eext 9463PX8
verleend
(42) - Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Asserstraat 29, Rolde Verleende omgevingsvergunning, vellen houtopstand, Asserstraat 29, Rolde 9451AB29
verleend
(43) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Lutkenend 6, Gasselte Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Lutkenend 6, Gasselte 9462PN6
verleend
(44) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gasselte, de Hoefslag 75 Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Gasselte, de Hoefslag 75 9462RX75
verleend
(45) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Slokkert 2 Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Rolde, Slokkert 2 9451TD2
verleend
(46) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en slopen op basis van planologisch verbod, Gieten, Ambachtsstraat 15 Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en slopen op basis van planologisch verbod, Gieten, Ambachtsstraat 15 9461AJ15
verleend
(47) - Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren, diverse percelen nabij Zuidzijde 68, Gasselternijveenschemond Verleende omgevingsvergunning, werk of werkzaamheden uitvoeren, diverse percelen nabij Zuidzijde 68, Gasselternijveenschemond verleend
(48) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren, Stationsstraat 54, Eext Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en werk of werkzaamheden uitvoeren, Stationsstraat 54, Eext 9463TJ54
verleend
(49) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hoofdstraat 4, Eext Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hoofdstraat 4, Eext verleend
(50) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Oosteinde 4, Gasteren Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Oosteinde 4, Gasteren 9466PA4
verleend
(51) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hunzeweg 38, Nieuw Annerveen Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk en gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, Hunzeweg 38, Nieuw Annerveen 9657PD38
verleend
(52) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Bloemakkers 4, Gieten Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Bloemakkers 4, Gieten 9461GX4
verleend
(53) - Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Waardeel 17, Rolde Verleende omgevingsvergunning, bouwen bouwwerk, Waardeel 17, Rolde 9451EL17
verleend

Overig

Overig, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(54) - Concept Beleidskader Zonne-energie ter inzage Concept Beleidskader Zonne-energie ter inzage ter informatie

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit, week
Icoon Bekendmaking Locatie Status
(55) - Verkeersstremming Eexterveen Verkeersstremming Eexterveen ter informatie