Bekendmakingen

Regels, verordeningen en bekendmakingen van de gemeente Aa en Hunze.

  • Regels en verordeningen

    Algemeen verbindende voorschriften zoals gemeentelijke verordeningen, beleidsregels, delegatiebesluiten van de raad aan het college, de mandaatregelingen van de gemeente Aa en Hunze en diverse reglementen, zoals het reglement van de orde van de raad en de apv.

  • Bekendmakingen

    30 juni 2021

    Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?