Bekendmakingen

Regels, verordeningen en bekendmakingen van de gemeente Aa en Hunze.

  • Regels en verordeningen

    Algemeen verbindende voorschriften zoals gemeentelijke verordeningen, beleidsregels, delegatiebesluiten van de raad aan het college, de mandaatregelingen van de gemeente Aa en Hunze en diverse reglementen, zoals het reglement van de orde van de raad en de apv.

  • Actuele bekendmakingen

    Op deze pagina kunt u de meest recente bekendmakingen van de gemeente terugvinden.