Bekendmakingen

Regels, verordeningen en bekendmakingen van de gemeente Aa en Hunze.

 • Regels en verordeningen

  Algemeen verbindende voorschriften zoals gemeentelijke verordeningen, beleidsregels, delegatiebesluiten van de raad aan het college, de mandaatregelingen van de gemeente Aa en Hunze en diverse reglementen, zoals het reglement van de orde van de raad en de apv.

 • Bekendmakingen

  21 september 2021

  Bent u benieuwd of uw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of wilt u weten of en tot wanneer een bestemmingsplan ter inzage ligt?

 • Verkeersmaatregelen

  Verkeersmaatregelen en wegwerkzaamheden in de gemeente Aa en Hunze.

 • Vergunningen

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze.

 • Uitgifte vastgoed

  06 juli 2022

  Bekendmaking voorgenomen uitgiften. De gemeente verkoopt regelmatig onroerende zaken.