Werkboek participatie

In Aa en Hunze gaat het vaak over ‘samen doen’. Inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en gemeente die samenwerken aan plannen en opgaven.

Elkaar zo vroeg mogelijk betrekken bij beleid, plannen en ideeën over onze eigen woon- en leefomgeving. Zo heeft het college het beschreven in het coalitieakkoord 2022-2026. Het werkboek Samen Doen kan hierbij helpen.  
Het werkboek ondersteunt bij participatie. Het geeft toelichting, uitleg en tips. Juist omdat participatie gaat over samenwerken is ervoor gekozen om één werkboek te maken voor initiatiefnemers en voor medewerkers van de gemeente. Deel 1 van het werkboek is bedoeld voor inwoners, verenigingen, bedrijven, organisaties en projectontwikkelaars. Deel 2 voor medewerkers van de gemeente. De delen 3 (het ontwerpen van een participatieproces) en 4 (instrumenten en werkvormen) kunnen door beide worden gebruikt. In deel 5 is toegelicht waar de gemeente Aa en Hunze voor staat en welke uitgangspunten de gemeente hanteert voor samenwerking. 
Nieuwsgierig naar het werkboek? Via onderstaande link kun je het werkboek Samen Doen downloaden.  

Werkboek participatie