Onderhoud bosstrook rond de ijsbaan te Gieterveen

De gemeente Aa en Hunze gaat onderhoud uitvoeren aan de beplanting rond de ijsbaan te Gieterveen.

Aan de rand van dit bosperceel rond de ijsbaan staan een 5-tal eiken die aan het scheefzakken zijn. Die bomen zullen op termijn naar de ijsbaan toe vallen. De bomen tillen de wortels aan de achterkant op. Daarnaast zijn de eiken erg éénzijdig ontwikkeld, waardoor het gewicht aan de kant van de ijsbaan zit. Dat is ook de kant die de bomen ophangen. Daarom gaat de gemeente de 5 scheef zakkende bomen kappen. Ook hangen de takken van de beplanting rond de ijsbaan erg laag waardoor de maaimachine er niet meer onderdoor kan. De beplanting zal dan ook gesnoeid worden.

Planning

De werkzaamheden zullen op korte termijn worden uitgevoerd waarschijnlijk op een zaterdag.

Wet natuurbescherming

Door de dunning en snoei kan de houtopstand zich ontwikkelen tot een gezonde en stabiele beplanting waarvan we nog jaren kunnen genieten.

Snoeihout

Al het vrijkomende snoeihout is verkocht aan de aannemer en kan daarom door de gemeente niet beschikbaar worden gesteld.

Vragen?

Voor vragen over deze aankondiging kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze. U kunt het KCC bereiken via telefoonnummer 14 0592.