Groenweken najaar 2022

In week 44, 45 en 46 zijn er Groenweken op het afvalbrengstation.

Tijdens de gratis Groenweken van dinsdag 1 november tot en met zaterdag 19 november kunnen alle inwoners van de gemeente hun groenafval gratis brengen. Groenafval is het afval uit de tuin zoals beplanting en snoeiafval. Let op, er geldt een aparte route op het ABS tijdens de Groenweken. Om toegang te krijgen tot het ABS is de afvalpas verplicht. 

Het groenafval wordt tijdens de gratis Groenweken niet gewogen. Biedt het gebrachte groenafval daarom in een aparte vracht aan op het ABS. Indien u toch meerdere soorten afval aanbiedt moet u rekening houden met het in en uitwegen en de normale route op het afvalbrengstation volgen.
Om misverstanden te voorkomen gelden de normale regels van het afvalbrengstation. Alleen personenauto met aanhanger worden toegelaten. Dus geen landbouwvoertuigen en vrachtwagens.

Het groenafval kan tijdens de reguliere openingstijden worden gebracht:
•    dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 16:00 uur
•    zaterdagochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur
•    Op maandag is het ABS gesloten