Brand Assen: glassplinters in omgeving Eleveld en Ekehaar

Aan het einde van de maandagmiddag heeft een grote brand gewoed aan de Graswijk 30 in Assen. Hierbij is een schuur uitgebrand. Door de brand zijn de zonnepanelen op het dak van de schuur geknapt en stukken glas en roetdelen meegevoerd door de rook in de richting van Eleveld en Ekehaar. In dit gebied kunt u (scherpe) stukken glas en roet vinden. Hieronder kunt u lezen wat u moet doen als u glasscherven vindt of roetdeeltjes aantreft.

Heeft u roetdeeltjes of brokstukken van de brand in de tuin? 

•    Trek dikke handschoenen aan waar scherven niet doorheen kunnen.
•    Pak brokstukken op en gooi ze weg bij het restafval.
•    Was zwarte aanslag met een warm sopje van auto’s, tuinmeubels en speeltoestellen af.
•    Controleer plekken waar kinderen spelen en maak die goed schoon zoals bij de vorige punten staat beschreven. Kleine kinderen doen vaak hun handen in hun mond. Ook stoppen ze soms grond of andere dingen die ze op straat vinden in hun mond. Daardoor kunnen ze gemakkelijk roet binnen krijgen.
•    Zit er roet in de zandbak? Schep dit weg en vervang het door schoon zand.
•    Spoel schoenen af met water voordat u naar binnen gaat.
•    Zit er roet op de gewassen in je moestuin? Die kunt u dan beter niet eten. Kunt u ze schillen of pellen? Dan kunt u ze daarna wel eten.

Meer informatie is te lezen op www.ggdleefomgeving.nl 

Heeft u een stuk land waarin stukken glas en roetdelen zijn gevonden?

•    Heeft u dieren in het land waar resten in zijn aangetroffen? Haal de dieren dan naar binnen of plaats ze op een schoon land. De delen kunnen schadelijk zijn voor uw dieren.
•    Doe een melding bij uw verzekeraar via de opstalverzekering. Leg hierin de situatie uit. Zij adviseren over hoe het land schoongemaakt kan worden en wat er mogelijk is binnen uw verzekering.
•    Maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw dier(en)? Neem dan contact op met de dierenarts.

Bent u agrariër?

•    Heeft u dieren in het land waar resten in zijn aangetroffen? Haal de dieren dan naar binnen of plaats ze op een schoon land. De delen kunnen schadelijk zijn voor uw dieren.
•    De delen kunnen terecht zijn gekomen in het gras. Bent u aan het maaien? Zamel het gemaaide gras apart in en gebruik het niet als diervoeder.
•    Bent u lid van LTO verzekeringen? Neem contact met hen op en leg de situatie uit. Zij kunnen u adviseren hoe het land schoongemaakt kan worden.

Meer weten?

Heeft u vragen over gezondheid? Neem dan contact op met de GGD.
Heeft u vragen over het schoonmaken van uw terrein? Neem contact op met uw verzekeraar.
Wilt u melden dat u glas heeft gevonden buiten Ekehaar of Eleveld? Neem dan contact met ons op via 14 0592.