Werkzaamheden Eekschillersweg Gieten

Er is besloten om te starten met het aanleggen van een parkeerplaats aan de Eekschillersweg te Gieten.

Aannemer Koen Meijer voert de werkzaamheden uit. Zij kunnen snel beginnen aangezien het onderhoudsbestek in de gemeente ook door Koen Meijer wordt uitgevoerd. Op 4 november 2019 wordt gestart met de werkzaamheden op het perceel. Volgens planning is de parkeerplaats voor 14 december klaar, dit is echter afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden is de Eekschillersweg niet gestremd voor het doorgaande verkeer. Overlast zal tot een minimum worden beperkt.