Opsporing onjuiste rioolaansluitingen

Op 16 oktober doet Rioolzorg in Gasselternijveenschemond een onderzoek waarbij onjuiste rioolaansluitingen worden opgespoord.

Waarom dit onderzoek? 

Het is haast niet voor te stellen, maar het Nederlandse riool is meer dan 80.000 kilometer lang. Het kan voorkomen dat rioolaansluitingen in de loop van de jaren verkeerd zijn aangesloten, bijvoorbeeld als gevolg van aanbouw- of verbouwwerkzaamheden. Dat kan negatieve gevolgen hebben. Een voorbeeld is een WC die het water via het regenwaterriool rechtstreeks afvoert naar de vijver. Dit komt de waterkwaliteit van de vijver niet ten goede. Schoon drinkwater en de hygiënische afvoer van vuil afvalwater zijn belangrijk. Zo blijven sloten, beken en rivieren grotendeels schoon en wordt de leefomgeving van mensen, planten en dieren aanzienlijk verbeterd. 

Geluidssignaal

Om te achterhalen of er foutieve rioolaansluitingen zijn, worden in de put van zowel het schoonwater- als van het vuilwaterriool een geluidsbron geplaatst. De metingen duren slechts enkele minuten per woning.