Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

•    Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
•    U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
•    U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
•    U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
•    Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Begroting 2020

Het college van Aa en Hunze presenteert een sluitende begroting 2020. De begroting geeft invulling aan de ambities uit het collegeprogramma 2018-2022.

Er is ruimte voor extra investeringen in o.a. de openbare ruimte, duurzaamheid, de energietransitie en werkgelegenheid. Er is geen verdere verhoging van de OZB nodig. Het college heeft wel zorgen over de toekomstige begrotingen. Door o.a. afname van de rijksbijdragen en de overdracht van rijkstaken naar de gemeente staan de financiën onder druk. 

Ruimte voor ambities

De begroting voor 2020 biedt ruimte voor de ambities van het college. Van groot belang is en blijft dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Toegankelijkheid van de openbare ruimte, onderwijs en sport voor iedereen, laagdrempelige schuldhulpverlening, zorg op maat en passend werk zijn hier voorbeelden van. 

Toekomstbestendige vakantieparken zijn van belang voor de toekomst van deze sector. De gemeente helpt mee om invulling te geven aan deze toekomst. 

Het college gaat samen met bedrijven, sectoren en inwoners kijken wat nodig is om de energietransitie handen en voeten te geven. Ambitie, passend en draagvlak zijn hierin de sleutelwoorden. 

Ook in 2020 is de openbare ruimte weer een van de speerpunten van het college. Zo wordt er o.a. geïnvesteerd in de herplant van bomen, fietspaden en de herinrichting van de dorpskern van Grolloo. 

Samen investeren 

Inwoners van Aa en Hunze nemen steeds meer zelf het initiatief om de gemeente iedere dag een beetje mooier te maken en leefbaar te houden. Gemeente en inwoners weten elkaar daarvoor steeds beter te vinden in nieuwe samenwerkingsvormen. Inwoners en de gemeente leren hierin elke dag nog. Het college blijft daar, ook in 2020, in investeren.

Raadsvergadering

De Begroting 2020 wordt in de raadsvergadering van donderdag 7 november 2019 besproken. Deze vergadering begint om 19.00 uur.

Begroting inzien

De begroting staat op de website van de gemeente. https://aaenhunze.begrotingsapp.nl