Zittingen en procedures voor Tweede Kamerverkiezingen 2023

De gemeente Aa en Hunze richt voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een gemeentelijk stembureau (GSB) op. De zitting van het GSB vindt plaats op donderdag 23 november 2023, vanaf 08.00 uur, in het gemeentehuis aan de Spiekersteeg 1 in Gieten.

Wat gebeurt er tijdens de zitting?

Tijdens de zitting stelt het gemeentelijk stembureau de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen op gemeentelijk niveau vast. Dit gebeurt door het controleren van de proces-verbalen en, indien nodig, het uitvoeren van een hertelling. De zitting is openbaar; belangstellenden zijn welkom om deze bij te wonen. Aan het einde van de zitting wordt de verkiezingsuitslag van de gemeente Aa en Hunze bekendgemaakt.

Verslag van de zitting

Het proces-verbaal (verslag) van de zitting wordt na afloop gepubliceerd op www.aaenhunze.nl/verkiezingen. Ook zullen de verslagen van alle stembureaus binnen de gemeente op deze website beschikbaar zijn. Naar verwachting zijn de proces-verbalen vanaf vrijdag 24 november 2023 op de website te raadplegen.

Belangrijke informatie

Let op: op het gemeentelijk stembureau kan niet gestemd worden. U kunt uw stem uitbrengen bij de stembureaus die geopend zijn op woensdag 22 november 2023. Het gemeentelijk stembureau is verantwoordelijk voor de tellingen en controles.

Tweede zitting

Een tweede zitting van het Gemeentelijk Stembureau zal plaatsvinden op woensdag 29 november om 13.00 uur in het Gemeentehuis in Gieten. Tijdens deze zitting worden eventuele bezwaren en verzoeken tot hertelling, ingediend bij het Hoofdstembureau en de Kiesraad, behandeld.