Inwonersbijeenkomst Samen gezond leven en meedoen in Aa en Hunze

Inwoners van Aa en Hunze willen graag aan de slag met thema’s zoals mentale weerbaarheid, het tegengaan van eenzaamheid en leefbaarheid door voldoende sociale samenhang en voorzieningen. Dat kwam uit de inwonersbijeenkomst ‘Samen gezond leven en meedoen in Aa en Hunze.’ Wethouder Kiena ten Brink ging tijdens deze bijeenkomst in gesprek met 20 inwoners uit verschillende dorpen en verenigingen.

Bij deze bijeenkomst stond de vraag centraal hoe onze inwoners zo lang en gezond mogelijk samen kunnen leven en meedoen in Aa en Hunze. De gemeente is volop bezig met de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het doel van GALA is toe te werken naar een gezonde generatie in 2040. Aa en Hunze is momenteel al een van de gezondste gemeenten in Drenthe. Zo zijn veel inwoners actief als vrijwilliger en zijn veel kinderen lid van een sportvereniging.  

Aanwezige inwoners benoemden tijdens de bijeenkomst de voor hen belangrijke thema’s. Eenzaamheid, mentale weerbaarheid, voorzieningen en sociale samenhang kwamen als belangrijkste punten naar voren. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten zoals overgewicht, beweging, roken en alcohol. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn een mooi begin voor de werkgroep om plannen verder uit te werken. Dit in samenspraak met inwoners en organisaties.