Nieuws november 2023

 • Opening Fietshub Gieterveen

  30 november 2023

  Vrijdag 1 december openen wethouder Nynke Houwing en wethouder Ivo Berghuis officieel de eerste Fietshub in Aa en Hunze. Een fietshub is een bundeling van voorzieningen voor fietsers op een strategische locatie in het fietsnetwerk.

 • Nieuwe supermarkt Rolde

  27 november 2023

  De plannen voor een nieuwe supermarkt aan de Grolloërstraat 1, 5, 7 te Rolde zijn in een vergevorderd stadium beland. Het is de bedoeling dat er een gebouw met een oppervlakte van 2.047m2 komt, bestaande uit één bouwlaag met een rieten kap aan de kant van de Grolloërstraat. De gronden ter plaatse van de huidige supermarkt worden ingericht ten behoeve van parkeerplaatsen. Deze krijgen een groene uitstraling door het aanplanten van bomen.

 • Informatiebijeenkomst Broekstreek naar aanleiding aardbevingen Ekehaar

  27 november 2023

  Op dinsdagavond 12 december organiseren we in samenspraak met Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek een informatieavond naar aanleiding van de recente aardbevingen in Ekehaar. We nodigen inwoners van de Broekstreek uit om hierbij aanwezig te zijn.

 • Gemeenteraad in beeld: hoe kom je in contact met de raad?

  01 december 2023

  Wat doet de gemeenteraad? Hoe kom ik met raadsleden in contact? Hoe komen besluiten tot stand? Wat zijn moties en amendementen eigenlijk? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de maandelijkse rubriek ‘gemeenteraad in beeld’. In deze rubriek zullen we veelgestelde vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Heeft u zelf vragen over de gemeenteraad, dan kunt u deze vragen opsturen naar de griffie via e-mail griffie@aaenhunze.nl. Wellicht dat we uw vraag in een toekomstige editie kunnen beantwoorden. Deze maand gaan we in op de vraag hoe inwoners hun ideeën, zorgen en opvattingen kunnen delen met de gemeenteraadsleden.

 • Gemeente Aa en Hunze neemt begraafplaats Eext over van Stichting voor symbolisch bedrag

  24 november 2023

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het eigendom van de begraafplaats te Eext over te nemen van de Stichting Begraafplaats Anderen, Eext. Dit nadat het bestuur van de begraafplaats bij de gemeente heeft aangegeven hun taken niet meer te kunnen vervullen. Tevens is het niet gelukt opvolging te vinden. Het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze vindt het belangrijk dat de begraafplaats in Eext behouden blijft voor de gemeenschap en dat de begraafplaats in goede staat van onderhoud blijft.

 • Kom gezellig wandelen in Gieten

  20 november 2023

  Wandelen levert een positieve bijdrage aan de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Op de even weken kunnen wandelliefhebbers in en rondom Gieten meelopen met een wandelgroep. De wandelgroep gaat uit van de gedachte ‘samen uit, samen thuis.’ De groep kijkt naar elkaar om, heeft alle tijd voor een praatje en goed voor sociale contacten. Na elke wandeling bestaat de mogelijkheid om een kop koffie of thee te drinken bij Impuls Welzijn.

 • Uit de Raad 16 november 2023

  20 november 2023

  Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 16 november 2023 werden de volgende besluiten genomen:

 • Gezocht: Drentse Cultuurtalenten!

  20 november 2023

  Kent u iemand die afgelopen jaar een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van Kunst en Cultuur? Nomineer deze persoon dan voor de Drentse Talentprijs Cultuur. De Talentprijs wordt jaarlijks door Kunst & Cultuur uitgereikt aan individuen, duo’s of groepen.

 • Inwonersbijeenkomst Samen gezond leven en meedoen in Aa en Hunze

  20 november 2023

  Inwoners van Aa en Hunze willen graag aan de slag met thema’s zoals mentale weerbaarheid, het tegengaan van eenzaamheid en leefbaarheid door voldoende sociale samenhang en voorzieningen. Dat kwam uit de inwonersbijeenkomst ‘Samen gezond leven en meedoen in Aa en Hunze.’ Wethouder Kiena ten Brink ging tijdens deze bijeenkomst in gesprek met 20 inwoners uit verschillende dorpen en verenigingen.

 • Wethouder Kiena ten Brink opent expositie ‘Stapelgek’ in gemeentehuis Gieten

  16 november 2023

  Wethouder Kiena ten Brink heeft in het bijzijn van 52 kinderen de expositie Stapelgek geopend in het gemeentehuis in Gieten. De expositie toont een kleurrijke ‘stapelstad’ met getimmerde huisjes gemaakt door leerlingen van groep 1 en 2.

 • Wethouder Ivo Berghuis start fietsverlichtingscampagne in Gieten

  16 november 2023

  De dagen worden weer korter en dus stappen we vaker in het donker op de fiets. Ook de jeugd, bijvoorbeeld onderweg naar school of de sportvereniging. Goed zichtbaar zijn in het verkeer met goede fietsverlichting is dan extra belangrijk. Daarom voeren de Drentse gemeenten en provincie gezamenlijk campagne. In gemeente Aa en Hunze gaf wethouder Ivo Berghuis het startsein voor de fietsverlichtingscampagne ‘Licht aan en gaan’ door fietslampjes uit te delen bij het dr. Nassau College in Gieten.

 • Zittingen en procedures voor Tweede Kamerverkiezingen 2023

  13 november 2023

  De gemeente Aa en Hunze richt voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een gemeentelijk stembureau (GSB) op. De zitting van het GSB vindt plaats op donderdag 23 november 2023, vanaf 08.00 uur, in het gemeentehuis aan de Spiekersteeg 1 in Gieten.

 • € 10.000 voor verduurzaming en verbetering huizen in delen van Aa en Hunze

  13 november 2023

  Extra postcodes Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

 • Mantelzorger: u bent van onschatbare waarde!

  13 november 2023

  Mantelzorg. Een waardevolle, maar zware taak die mantelzorgers naast hun werk en het gewone dagelijkse leven uitvoeren. Daarom geeft de gemeente Aa en Hunze op 10 november jaarlijks de mantelzorgwaardering aan geregistreerde mantelzorgers. Gemeente Aa en Hunze telt ongeveer 450 geregistreerde mantelzorgers.

 • Huldiging sportkampioenen 2023

  13 november 2023

  Bent of kent u een sportkampioen?
  Ook dit jaar gaan wij onze sportkampioenen binnen de gemeente Aa en Hunze huldigen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst worden alle sportkampioenen die een bijzondere prestatie hebben geleverd in het zonnetje gezet.

 • Uit de Raad 9 november 2023

  13 november 2023

  Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van haar besluiten. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl. Tijdens de Raadsvergadering van 9 november 2023 werden de volgende besluiten genomen:

 • Sint-Maarten en (zwerf) afval

  06 november 2023

  11 november vieren we Sint-Maarten, een mooie traditie waarbij kinderen met lampionnen langs de deuren gaan. Ook dit jaar moedigen we iedereen aan om hun snoeppapiertjes op te ruimen, zodat deze niet in de natuur belanden.

 • Pleegouder: jouw huis een tweede thuis?

  06 november 2023

  Voor bijna 23.000 kinderen tussen 0 en 21 jaar is een stabiel en veilig thuis niet vanzelfsprekend. Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien, word ook pleegouder. Als pleegouder zorg je tijdelijk voor een kind van een ander. Soms voor een weekend per maand. En in andere gevallen voor langere tijd.

 • Subsidie beschikbaar voor afkoppelen hemelwater van het riool

  06 november 2023

  Wilt u de afvoer van het hemelwater afkoppelen van de riolering? De gemeente Aa en Hunze heeft daarvoor een subsidieregeling beschikbaar gesteld.

 • Carbidschieten tijdens oud en nieuw

  06 november 2023

  Gebruik carbidbussen
  Voor het carbidschieten geldt dat dit uitsluitend is toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van bussen (melkbussen) en/of dergelijke voorwerpen en de maximale inhoud niet meer dan 50 liter bedraagt.

 • Stembureaus in Aa en Hunze

  30 oktober 2023

  Op woensdag 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau genoemd. U kunt ook op een ander stembureau stemmen. Onderstaande stembureaus zijn op woensdag 22 november 2023 geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur:

 • Tips om afval te scheiden

  30 oktober 2023

  Het scheiden van afval veel werk? Nee hoor! Alle kleine beetjes helpen, we geven u graag 5 tips:

 • Inloopspreekuur op donderdag 23 november

  30 oktober 2023

  Heeft u een vraag voor één van de collegeleden? Of heeft u een onderwerp dat u wilt bespreken? Dan kunt u op donderdag 23 november tussen 16:30 en 17:30 uur terecht bij het inloopspreekuur in het gemeentehuis (Spiekersteeg 1 in Gieten).