De Biester langer open als opvanglocatie

De opvanglocatie voor vluchtelingen in Gieten blijft tenminste twee jaar langer open als opvanglocatie. De gemeente blijft het pand huren, met een optie tot koop.

Grote vraag naar opvangplekken

Met het openhouden van de Biester neemt de gemeente ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, vertelt burgemeester Anno Wietze Hiemstra: “We bieden zo een stabiele, langduriger opvang. Daarmee geven we gehoor aan de oproep van het kabinet om bij te dragen aan de behoefte aan opvangplekken. Belangrijk, aangezien de nood opnieuw hoog is.” De aard van de opvang verandert wel: nu is de opvang nog crisisnoodopvang, dat gaat veranderen in een reguliere aanvullende opvang. Volgens burgemeester Hiemstra rechtvaardigt dat een investering in het gebouw: “We gaan werk maken van kookfaciliteiten, zodat de mensen zelf kunnen koken en de catering kan worden stopgezet. Dat is een grote wens van de bewoners.” Volgens burgemeester Hiemstra zal er verder in de praktijk weinig veranderen.

Verantwoordelijkheid

Na overleg met het COA is besloten de locatie in eigen beheer te houden en niet aan het COA over te dragen. De gemeente blijft dus verantwoordelijk voor het beheer van de Biester, waarbij de onkosten door het COA worden voldaan. In de Biester is ruimte voor 70 bedden.