Wethouder uitgelicht: Kiena ten Brink

Wethouders vormen samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente. Samen voeren zij het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld en maken zij plannen waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Maar wie zijn de wethouders van de gemeente Aa en Hunze? Wat drijft hun en waar zijn ze trots op? In deze serie stellen we onze wethouders een aantal vragen om hen beter te leren kennen. In deze aflevering: Kiena ten Brink.

Dag Kiena, waarom wilde u wethouder worden?

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kreeg de PvdA weer de kans om deel te nemen aan het college. Ik vind het een eer dat ik het vertrouwen van de leden heb gekregen om de functie van wethouder te mogen uitoefenen. Voor de komende 4 jaar is samen met Gemeentebelangen en de VVD een inhoudelijk programma gemaakt. Binnen het college zal ik een bijdrage leveren vanuit mijn sociaal democratische principes. 

Wat betekent deze plek voor u?

We staan hier voor het gemeentehuis, de centrale plek van waaruit het college als team bestuurt.
Maar dat doen wij natuurlijk niet alleen. Wij gaan steeds in gesprek in de dorpen, met de inwoners en ondernemers. Samen maken wij Aa en Hunze beetje bij beetje mooier en zorgen wij ervoor dat het hier fijn wonen en werken is. 

Wat hoopt u de komende vier jaar te bereiken?

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Niemand mag worden gediscrimineerd of uitgesloten. Iedereen moet zich zo veel als mogelijk zelfstandig kunnen redden. Hierbij kan de omgeving een belangrijke rol spelen zowel in de ondersteuning als in het signaleren van problemen. Want hoe eerder signalen worden opgepakt hoe beter. We laten niemand in de kou staan. Daarnaast moeten inwoners weten waar ze moeten zijn als ze hulp willen vragen of informatie nodig hebben. Dit moet eenvoudig, dichtbij en gemakkelijk te vinden zijn.

Welke bestuurlijke uitdaging spreekt u het meeste aan en waarom?

De komende jaren staan wij als gemeente voor een aantal grote opgaves op het gebied van wonen, zorg en duurzaamheid. Al deze thema’s vragen ook een bijdrage van onze dorpen, inwoners en ondernemers. Ik zie het als een mooie kans om hier gezamenlijk mee aan de gang te gaan. 
Gebruik te maken van de kennis en initiatieven die er in de samenleving zijn. En ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen.  

Leuk feitje over uzelf dat een beeld geeft van wie u bent.

Ik ga graag naar buiten. Fotograferen, tuinieren, fietsen of wandelen. Ook kun je mij tegenkomen op de mountainbike. Lekker raggen om dan helemaal onder de modder, moe en voldaan thuis te komen. 

kiena