Wethouder uitgelicht: Ivo Berghuis

Wethouders vormen samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente. Samen voeren zij het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld en maken zij plannen waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.

Maar wie zijn de wethouders van de gemeente Aa en Hunze? Wat drijft hun en waar zijn ze trots op? In deze serie stellen we onze wethouders een aantal vragen om hen beter te leren kennen. In deze aflevering: Ivo Berghuis. 

Dag Ivo, kunt u ons een leuk feitje over uzelf vertellen dat een beeld geeft van wie u bent?

Voordat ik wethouder werd heb ik in verschillende besturen gezeten van verenigingen. Waar ik altijd erg van kon genieten was het samen met een enthousiaste groep mensen met passie en inzet een evenement, wedstrijd of iets anders realiseren.

Waarom wilde u wethouder worden?  

In mijn rol als wethouder kan ik een bijdrage leveren aan het in standhouden en waar mogelijk verbeteren van de leefomgeving voor onze inwoners zodat het fijn wonen, leven en werken is in Aa en Hunze. Mijn uitdaging zit daarbij in het realiseren van de doelen die we als gemeente hebben zoals woningbouw. En dat met een zo groot mogelijk draagvlak en het doel om uiteindelijk het beste te bereiken onze gemeente en haar inwoners.

Wat hoopt u de komende vier jaar te bereiken als wethouder?

Mijn belangrijkste doel is dat we een flinke slag hebben gemaakt in de realisatie van woningbouw. En dat we ook na vier jaar kunnen zeggen dat de gemeente nog steeds een hele fijne plek is om te wonen, leven en werken en wellicht weer een beetje mooier is geworden.

Welke bestuurlijke uitdagingen spreken u het meest aan en waarom?

Bij het realiseren van woningbouw komen veel aspecten samen. Er is een grote behoefte, het moet van voldoende kwaliteit zijn want we bouwen voor lange tijd, we willen betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen, passend bij een dorp en dat in een tijd met onzekerheden als inflatie en stikstof en soms lange procedures door bezwaar en beroep. Dit is een uitdaging die niet makkelijk is, maar ik graag aanga. 

Wat betekent deze plek voor u?  

We hebben samen als wethouders gekozen voor de plek van waaruit wij werken, want dat is de thuisbasis van het college. Maar het gebeurt natuurlijk in de gemeente, dus wat dat betreft hadden we elke plek in de gemeente kunnen kiezen. 

ivo