Wethouder uitgelicht: Bas Luinge

Wethouders vormen samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente. Samen voeren zij het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld en maken zij plannen waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Maar wie zijn de wethouders van de gemeente Aa en Hunze? Wat drijft hun en waar zijn ze trots op? In deze serie stellen we onze wethouders een aantal vragen om hen beter te leren kennen. In deze aflevering: Bas Luinge.

Dag Bas, waarom wilde u wethouder worden?  

Ik ben altijd betrokken geweest bij wat de gemeente doet en wat er gebeurt in mijn omgeving maar het worden van wethouder was niet een doel wat ik mezelf gesteld had. Ik ben het grootste gedeelte van mijn leven werkzaam geweest bij de brandweer, dat was destijds mijn lust en mijn leven. De afgelopen vier jaar ben ik al wethouder in deze mooie gemeente. En daarvoor zat ik vier jaar in de gemeenteraad, een prachtige ervaring. En nu dus voor de tweede periode wethouder. Met het wethouderschap kan ik mijn betrokkenheid omzetten in daden en daar haal ik veel plezier en genoegen uit.

Wat betekent deze plek voor u?  

Wij staan hier voor het gemeentehuis in Gieten. Dit is de plek vanuit waar de beslissingen worden genomen en vanuit waar wij werken. Hier zijn de collegevergaderingen op de dinsdagen en hier vergadert de raad. Wat mij betreft had het gemeentehuis ook in één van de andere dorpen kunnen staan. Ik ben wethouder voor de hele gemeente. De plek waar het gemeentehuis is gesitueerd zegt mij wat dat betreft niet zo veel. Gelukkig heb ik een portefeuille die mij vrijwel overal in Aa en Hunze brengt. Overal in de gemeente hebben we namelijk inwoners, ondernemers en ondernemingen waar ik graag mee in contact ben. 

Noem een leuk feitje over uzelf dat een beeld geeft van wie u bent. 

Ik ben graag onder de mensen en hou ervan om met ze in gesprek te gaan. Wat dat betreft past het wethouderschap prima bij mij. Het goed in contact staan met onze inwoners en ondernemers is daar namelijk een belangrijk aspect van vind ik. 

Wat hoopt u de komende vier jaar te bereiken als wethouder?

Ik hoop natuurlijk dat wij alle doelen die we samen met het college in het collegeprogramma hebben benoemd, over vier jaar hebben gerealiseerd. Dat is behoorlijk ambitieus maar daar zetten we wel samen de schouders onder om dat te bewerkstelligen. Wij staan voor behoorlijke uitdagingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en het versterken van onze economie. 

Welke bestuurlijke uitdagingen spreken u het meest aan en waarom?

Eén van de grootste uitdagingen waar wij momenteel voor staan is de woningbouw. Landelijk gezien kampen we natuurlijk met een woningtekort en ook in Aa en Hunze zal er een fors aantal woningen moeten worden bij gebouwd. Ik heb geen ruimtelijke ordening in mijn portefeuille maar wel het grondbeleid. Zo kunnen we volgens bepaalde voorwaarden strategische grondaankopen doen wat weer een grote impuls geeft voor het realiseren van nieuwe woningen. 

 

bas