Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 19 september

Op maandag 19 september 2022 om 10.00 uur houdt de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Aa en Hunze een openbare vergadering in het gemeentehuis(raadzaal), Spiekersteeg 1 te Gieten.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op www.aaenhunze.nl/adviesraad

Mocht u het interessant vinden dan kunt u de vergadering bijwonen. U bent van harte welkom als toehoorder.