Uit de raad 1 september 2022

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid.

Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.

Vaststelling bestemmingsplan Wevenakkersweg 3 Gasselte

De raad heeft ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan Gasselte, Wevenakkersweg 3. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een agrarisch loonbedrijf en een compensatiewoning naar aanleiding van de ruimte voor ruimte regeling. 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake realisatie appartementencomplex Rolde

Het college brengt een aanvraag voor de realisatie van een appartementencomplex met daarin 7 woonappartementen op het perceel Burgemeester Reijndersstraat 30 te Rolde in procedure. Daarbij wordt afgeweken van de huidige bestemmingen conform het geldende bestemmingsplan. De eerste fase van de procedure houdt in dat er overleg met overheidsinstanties plaatsvindt en dat de raad wordt verzocht om een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ af te geven. De raad heeft met deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen ingestemd.