Uit de raad 15 september 2022

Binnen de gemeentelijke politiek heeft iedereen een eigen rol. Onze raad van 21 gekozen volksvertegenwoordigers bepaalt en controleert het beleid. Het college van burgemeester en wethouders bereidt het beleid voor en voert de besluiten van de raad uit. In de rubriek ‘uit de raad’ houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Ga dan naar aaenhunze.bestuurlijkeinformatie.nl.

Installatie als raadslid van de heer Jos van der Werf

De heer Jos van der Werd is namens Gemeentebelangen Aa en Hunze geïnstalleerd als raadslid. De heer van der Werd vervangt hiermee het raadslid Peter Mulder van Gemeentebelangen Aa en Hunze. De heer Mulder maakt gebruik van de mogelijkheid om zich tijdelijk te laten vervangen in de gemeenteraad. 

Cultuurnota 2022 - 2025

De gemeenteraad heeft de nieuwe cultuurnota 2022 – 2025 ‘Cultuur verbindt’ vastgesteld. De nieuwe cultuurnota is mede tot stand gekomen door input uit het culturele veld en bouwt voort op de oude cultuurnota met toevoeging van nieuwe accenten. Deze accenten zijn met name door het culturele veld zelf aangedragen.\

Omgevingswet

Nadeelcompensatieverordening
De Omgevingswet gaat waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking. In de Omgevingswet is een nieuwe regeling over nadeelcompensatie opgenomen. De nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet sluit aan op de vernieuwde regeling in de Algemene wetbestuursrecht. Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Deze schade kan bijvoorbeeld optreden bij langdurig afsluiten van een straat voor het vervangen van de riolering of het bouwen van een nieuwe brug. Heeft een inwoner of een bedrijf hierdoor schade geleden, dan mag hij de gemeente vragen om deze schade te vergoeden. 

Erfgoedverordening
In verband met de voorbereiding van het in werking treden van de Omgevingswet is aanpassing van verschillende verordeningen nodig, waaronder de Monumentenverordening 2004. Bij het voorbereiden van de stukken is gebleken dat in Aa en Hunze nog sprake is van een Monumentenverordening vastgesteld in 2004. Na dit jaartal zijn de aanpassingen in de erfgoedwetgeving niet doorgevoerd in deze monumentenverordening. De gemeenteraad heeft een nieuwe erfgoedverordening vastgesteld, waarmee deze voldoet aan de Erfgoedwet en de Omgevingswet.

Technische wijzigingen APV en verordening toeristenbelasting
Ter voorbereiding op de landelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten een aantal gemeentelijke verordeningen worden aangepast. Het gaat alleen om technische wijzigingen. Met de aanpassingen kan onder de Omgevingswet doorgewerkt worden met de bestaande regels in de gemeente.