Vergadering welstandscommissie Aa en Hunze

Op dinsdag 14 september 2021 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie Aa en Hunze.

Er liggen voor de vergadering van 14 september geen grote plannen ter behandeling. De vergadering komt daarmee te vervallen.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met mevrouw M. de Groot (14 0592).