Start tweede maaironde bermen buiten de kom

De gemeente gaat vanaf 6 september van start met de tweede maaironde voor bermen buiten de bebouwde kom.

Tijdens deze maaironde worden de bermen geheel gemaaid. Er wordt gemaaid met drie tractor-maaicombinaties. Naar verwachting zijn de maaiwerkzaamheden eind oktober afgerond. Aansluitend wordt gestart met het slootonderhoud (geen schouwsloten).

Ecologisch bermbeheer

Sinds dit jaar heeft de gemeente een cyclomaaier, hark en opraapwagen tot hun beschikking. Hiermee wordt een deel van de bermen ecologisch beheerd. Voor ecologisch bermbeheer geldt dat er geen klepelmaaier mag worden ingezet, het maaisel enkele dagen blijft liggen en het maaisel vervolgens wordt afgevoerd. Op den duur moet dit soortenrijke en kleurrijke bermen opleveren. Met meer insecten en andere kleine dieren. 

Sinds 2018 worden de bermen van de trajecten Gasteren-Annerveenschekanaal en "rondje" Geelbroek-Eleveld ecologisch gemaaid door Jelle Bijlsma BV. De eerste resultaten hiervan zijn ter plaatse al zichtbaar. Daarnaast worden sinds 2021 de bermen in delen van de oude gemeente Rolde en Anloo door de gemeente zelf ecologisch beheert. Dit wordt gedaan in samenwerking met het “Bewonerscollectief Bloeiend Nijlande & Eldersloo” en de Landbouwvereniging Eext. Het streven is om binnen enkele jaren, daar waar mogelijk, het ecologisch bermbeheer gemeentebreed te kunnen toepassen.

Traditioneel beheer

De overige bermen buiten de kom worden voorlopig net als voorgaande jaren geklepeld. De inzet van de klepelmaaier is niet ideaal voor de overlevingskansen van de aanwezige insecten (en andere dieren) in de bermen. Toch moet er langs wegen gemaaid worden voor de verkeersveiligheid en om bijv. bosvorming te voorkomen.

Voor de bermen, die voorlopig nog traditioneel beheerd worden, geldt dat er in de eerste maaironde alleen daar waar noodzakelijk de eerste maaibreedte klepelen. 
Op deze wijze zorgen we dat insecten in de rest van de bermen meer overlevings- en voortplantingsmogelijkheden hebben. Zichthoeken en bermen die een hoge productiekracht hebben (zodat bij de tweede ronde de maaimachine het niet aan kan wanneer er in de eerste maaironde niet gemaaid is) worden in de eerste ronde geheel gemaaid. Tijdens de tweede maaironde worden alle bermen geheel gemaaid. Het maaisel blijft na het klepelen liggen en wordt niet afgevoerd.

Agrariërs voor afname bermmaaisel gevraagd

Bent u agrariër en heeft u belang bij bermmaaisel op uw land voor bodemverbetering/bemesting, neem dan contact op met onze opzichter groen, de heer J. Lammerts: jlammerts@aaenhunze.nl

Bemesting

Het bermmaaisel dat vrijkomt bij ecologisch bermbeheer kan als bodemverbetering/bemesting worden ingezet op agrarische gronden. Als het maaisel lokaal afgezet kan worden, kunnen transportbewegingen voor afvoer van maaisel en aanvoer van meststoffen worden beperkt en stortkosten bespaard. Het bermmaaisel wordt los gestort op een afgesproken locatie gebracht. Voor het verspreiden/onderwerken van het maaisel dient u als agrariër zelf zorg te dragen. Hier staat geen vergoeding tegenover. De locatie moet bereikbaar zijn voor een vrachtauto. Het bermmaaisel kan zwerfvuil bevatten. Daarnaast kan het maaisel zaden van, voor agrariërs, niet of minder gewenste planten bevatten.

 

klaprozen