Samenleven in Gieterveen

Uitnodiging voor inwoners Gieterveen

Op donderdag 23 september organiseert de gemeente Aa en Hunze, in samenwerking met Stichting Attenta, GGD en Impuls Welzijn, een bijeenkomst voor alle inwoners van Gieterveen. Het centrale thema is Positieve Gezondheid. 
Onder Positieve Gezondheid verstaan we een brede kijk op gezondheid waarbij niet alleen de afwezigheid van ziekte van belang is, maar ook de fysieke, emotionele en sociale aspecten van iemands leven.

Waarom deze bijeenkomst?

Vlak voor de coronacrisis hebben wij met veel inwoners van Gieterveen gesproken over positieve gezondheid. Op school, met de ‘koffiekar’ al fietsend door het dorp, zomaar ergens aanbellen en ‘s avonds in gesprek bij inwoners thuis. Tijdens deze gesprekken kwamen er verschillende thema’s naar voren waar we graag verder met u over in gesprek gaan. Dit zijn: sociale binding, mobiliteit,  opgroeien en positief ouder worden. 

Helaas hebben we hier tot nu toe nog geen vervolg aan kunnen geven. Daarom organiseren we nu een ‘fysieke’ bijeenkomst om verder te praten over de opgehaalde thema’s en om deze in concrete acties om te zetten. Hierbij hebben we uw hulp nodig!

Programma

De bijeenkomst vindt plaats in Stichting Dorpshuis “Oes Hoes” in Gieterveen. We beginnen om 16.30 uur onder het genot van soep en broodjes. Om 18.00 uur wordt de bijeenkomst gestart met een woord van wethouder Co Lambert. We eindigen uiterlijk rond 20.30 uur.  

Tijdens de bijeenkomst worden de coronamaatregelen nageleefd

Dit betekent dat we 1,5 meter afstand houden en bij ziekte thuis blijven. Zo kunnen we voor iedereen een veilige omgeving creëren. 

Geïnteresseerd?

Woont u in Gieterveen en wilt u actief meedenken? Meld u aan via info@impulsaaenhunze.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst Samenleven in Gieterveen’. Vanwege corona is er een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meld u daarom snel aan. Aanmelden kan tot 18 september. We zien u graag op 23 september!