Raadslid in beeld: Greet Oosterhuis

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Greet Oosterhuis (Gemeentebelangen)

Hallo Greet, we staan hier op een brug. Waar zijn we?

Dit is de brug in een fietspad die de Hondsrug (de Aa) verbindt met het Veen (de Hunze). Dit deel heet Torenveen en ligt in het Hunzedal. In het verleden heb ik recreatie vertegenwoordigd in het Programmateam van het Nationaal Park Drentsche Aa. In die rol heb ik samen met vertegenwoordigers van alle andere betrokken organisaties het gebied mee helpen inrichten, beheren en ontwikkelen. Voor het Hunzedal zijn nu ook alle wensen en plannen samengebracht in één landschapsvisie voor dit gebied. Bewoners en gebruikers kunnen hier samen aan de slag als het gaat om ambities op het gebied van leefbaarheid, recreatie, landbouw en energietransitie. Dit alles is gekoppeld aan de wettelijk vastgestelde doelen voor natuur en water. Aan de gemeente is het de taak om ‘gebiedspartners’ te faciliteren en kansen en mogelijkheden te helpen realiseren. Dat is nooit klaar. 

Waarom ben je raadslid geworden?

Ik was voor mijn lidmaatschap al provinciaal en gemeentelijk actief voor de recreatie sector. De toenmalige consulent van Recron vond dat er meer ondernemers in de lokale politiek moesten. Ik heb daar eerst maar eens een jaar over nagedacht. Uiteindelijk ben ik ‘geen kleur willen kiezend’ lid geworden van toen nog Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze. Ik heb vijf jaar meegedraaid in de Steunfractie en na een tweede keer op de kieslijst werd ik raadslid in maart 2018. 
Ik heb natuurlijk mijn idealen, maar ben vooral uit op resultaat. Ik neem daarom graag een beslissing of ik geef instemming in zaken die spelen binnen onze gemeente. Vind een onderwerp geen draagvlak bij onze inwoners, dan moet je het niet doen.

Op welk succes ben je trots?

Eén van de successen is het onderzoek accommodatiebehoefte in Gieten. Het brengt ons dichterbij het wel of niet kunnen realiseren van een ‘cultuurpodium’. Binnen Gemeentebelangen denk ik dat de kracht van onze partij ligt in ‘Eenheid in verscheidenheid’. Juist bij Gemeentebelangen denken we verschillend. We willen ondanks de verschillen het beste voor onze gemeente en elk lid heeft zo een inbreng. Veelal debatteren we uitgebreid over zaken waarover we in een later stadium in de raad een besluit moeten nemen. Door onderwerpen goed te bespreken bereiken we samen successen. 

Hoe ben jij als raadslid?

Ik ben wie ik ben, weet vrijheid te waarderen, ben authentiek en probeer veelal een verbinder van ‘belanghebbenden’ te zijn. Ik geloof altijd in ‘het geheel is meer dan de som van de delen’. Je moet elkaar wel wat gunnen maar niet iedereen kan alles hebben. Daarom vind ik het soms wel eens moeilijk om een keuze te maken. 

Wat hoop je nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze? 

Mijn doel is om de gemeente financieel gezond te houden met blijvende en vernieuwende aandacht voor leefbaarheid in de breedste zin van het woord.

 

greet oosterhuis