Inwoners van Aa en Hunze tevreden over de resultaten van ondersteuning Wmo

Inwoners van de gemeente Aa en Hunze die in 2020 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of gebruik hebben gemaakt van Jeugdhulp zijn tevreden over de resultaten van de ingezette ondersteuning.

Vanwege de maatregelen rondom Corona is de ondersteuning veelal anders verlopen. Toch geven meer inwoners aan dat ze zich beter kunnen redden en een betere kwaliteit van leven ervaren. Op het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek Wmo hebben bijna 600 inwoners gereageerd. 

Wethouder Co Lambert: “Inwoners die als cliënt te maken hebben gehad met een voorziening in het kader van de Wmo of jeugdhulp kunnen als geen ander aangeven hoe die voorziening voor hen heeft uitgepakt in de praktijk. Het is dan ook fijn om te zien dat een grotere groep inwoners een betere kwaliteit van leven ervaart na de ingezette ondersteuning.”

Positief

Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de ondervraagden vindt dat de ondersteuning die zij krijgen van goede kwaliteit is en dat deze ondersteuning past bij de hulpvraag. Ruim 75% van de ondervraagden is positief over het contact: ze weten waar ze moeten zijn, worden snel geholpen en voelen zich serieus genomen. Door de geboden ondersteuning kunnen de inwoners zich beter redden en ervaren ze meer kwaliteit van leven.

Het contact met Stichting Attenta wordt ook in 2020 positief ervaren. De lichte daling in de waardering ten opzichte van 2019 heeft ongetwijfeld te maken met de aanpassingen in de uitvoering van de werkzaamheden door de maatregelen rondom Corona. De medewerkers van Attenta hebben in 2020 hoofdzakelijk op afstand gewerkt en zeer beperkt huisbezoeken kunnen afleggen.

Jaarlijks onderzoek

De gemeente onderzoekt jaarlijks de ervaringen van de inwoners die gebruik maken van de Wmo. Dit jaar is onderzoek naar de ervaringen met Jeugdhulp daar aan toegevoegd. Steekproefsgewijs krijgen inwoners een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. In 2020 is de gemeente gestart met continumeting. Inwoners worden niet pas na afloop van een kalenderjaar benaderd, maar ieder kwartaal.

Het is belangrijk dat gemeenten onderzoek doen naar cliëntervaringen. De uitkomsten helpen de uitvoering te verbeteren en dragen daarmee bij aan het realiseren van de beoogde effecten van het beleid. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd door ZorgfocuZ.