College Aa en Hunze wil samen met ondernemers economische ontwikkeling in gemeente faciliteren en aanjagen

Het college van B&W heeft samen met ondernemers, ondernemersverenigingen en belangenorganisaties een nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie opgesteld. De nieuwe koers kan worden samengevat in twee kernwoorden: aanjagen en faciliteren. In de eerste plaats wil het college nieuwe initiatieven aanjagen en in de tweede plaats het zo goed mogelijk faciliteren van ondernemersbelangen. Wethouder Bas Luinge: “We zijn heel blij met de goede reacties en betrokkenheid van onze ondernemers. Het is ook echt een gezamenlijke ambitie om samen de lokale economie aan te jagen. Ondernemers weten zelf het beste hoe ze dat moeten doen. Door een aantal nieuwe projecten op te nemen zorgen we voor een nieuwe impuls en hogere ambitie.”

Vier actielijnen

Om de actielijnen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en de belangen van en voor de ondernemers zijn er meerdere bijeenkomsten geweest waarin ondernemers de kans hebben gekregen om hun feedback en de kansen voor de gemeente kenbaar te maken. Daarnaast zijn er voor de koersnota gesprekken geweest met onder andere Toeplah en Recreatieschap Drenthe, de gemeenteraad en is er informatie opgehaald via het inwonerspanel van de gemeente. Al deze informatie is verwerkt in verschillende actielijnen. In de koersnota zijn er projecten opgenomen via vier actielijnen:

  • Werken en onderwijs
  • Vestigingsbeleid en infrastructuur
  • Innovatie, kennis en duurzaamheid
  • Samenwerking binnen en buiten de regio.

Vanwege de omvang van vrijetijds-, zorg-, en agrarische sector binnen de gemeente wordt er in de koersnota specifiek ook een toelichting gegeven van de plannen en ambities voor deze sectoren. De koersnota zal binnenkort in de gemeenteraad worden besproken.