Vergadering welstandscommissie Aa en Hunze

Op 8 september 2020 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie Aa en Hunze.

De vergadering vindt tijdelijk digitaal plaats, hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de heer K. Booij via telefoonnummer 14 0592. 

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar toegankelijk. De definitieve agenda wordt 7 september 2020 vastgesteld.