Aftrap sport- en beweegakkoord

Op dinsdag 1 september was ‘De aftrap’ van het sport- en beweegakkoord in het Openluchtzwembad Zwanemeer Gieten. 22 sportverenigingen, wethouder Bas Luinge namens de gemeente en een aantal organisaties uit Aa en Hunze ondertekenden het akkoord dinsdagavond.

Kansen en mogelijkheden

Er kan in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 20.000,- worden verdeeld om uitvoering te geven aan de ambities uit het akkoord. Daarnaast is er € 8.200,- per jaar aan services beschikbaar in de vorm van deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Tijdens de aftrap werden de kansen en mogelijkheden die het akkoord biedt gepresenteerd aan organisaties en verenigingen. Ook werden per thema concrete voorbeelden gegeven wat het akkoord voor hen kan betekenen.

Voor het realiseren van de ambities uit het sport- en beweeg akkoord kunt u hier een aanvraag indienen.

Vragen of opmerkingen?

Als u vragen heeft over het Sport- en beweegakkoord, aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar sportakkoord@aaenhunze.nl