Vergadering welstandscommissie Aa en Hunze

Op 17 september 2019 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie Aa en Hunze om 9.00 uur in het gemeentehuis.

De definitieve agenda wordt 16 september 2019 vastgesteld. De agenda is dan vanaf 15.00 uur in te zien via www.aaenhunze.nl.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar toegankelijk.