Afscheidsbrief burgemeester Ton Baas

Burgemeester Ton Baas neemt na iets meer dan een jaar afscheid van de gemeente Aa en Hunze. Hij blikt graag nog één keer terug op zijn ambtstermijn.

Beste inwoners van de gemeente Aa en Hunze, 

Het zit er bijna op. Iets langer dan een jaar mocht ik waarnemend burgemeester zijn van uw gemeente. Ik denk dat dit het goede moment is om nog eens terug te blikken. Want zelfs in het relatief korte tijdsbestek van een jaar kan veel gebeuren, zo heb ik gemerkt. 

Uiteraard begin ik met u. Onze inwoners. Wat we als gemeente ook samen met u, of in veel gevallen u samen met ons, aan plannen bedenken of uitvoeren: u toont zich altijd betrokken. Dat heeft mij positief verrast. Enorm lovenswaardig. 

Er zijn dan wel eens gebeurtenissen die een diepe impact hebben op de samenleving. Denk maar eens aan de windmolendiscussie. Een ingrijpend gebeuren, maar toch hebben we met elkaar de nodige stappen gezet. Een mooi voorbeeld hiervan is de OmgevingsAdviesRaad, waar verschillende partijen - onder begeleiding van een onafhankelijke voorzitter - zaken met betrekking tot de genoemde windmolens met elkaar bespreken en daarbij vooral toekomstgericht kijken.

In het afgelopen jaar mocht ik ook regelmatig op bezoek bij mensen die iets bijzonders te vieren hadden. Uit mijn gesprekken merkte ik op dat Aa en Hunze een bijzonder sociale gemeente is, iets waar de levendige buurtverenigingen, sportclubs en gezelschappen ook hun bijdrage aan leveren. Daarover gesproken: ik wil carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie hierbij nog eenmaal in het bijzonder bedanken voor het prachtige cadeau dat ik begin dit jaar van ze mocht ontvangen.

Je hoort vaak over Drenten dat ze stug zijn, een beetje gesloten zelfs. Maar ze weten ook wat het is om gezamenlijk hun schouders eronder te zetten. Ik wil u graag meegeven om dat initiatief te blijven nemen. Bekommer u om dingen en let vooral op elkaar. U maakt Aa en Hunze zo buitengewoon. Het ga u goed. 

Tot slot: ik wens mijn opvolger Anno Wietze Hiemstra succes en enorm veel werkplezier. 

Met vriendelijke groet,

Ton Baas
Burgemeester Aa en Hunze