Toespraak Piet van Dijk

Op 11 september is Piet van Dijk beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Aa en Hunze. Hier leest u zijn toespraak:

Geachte commissaris, geachte raad- en collegeleden, collega’s oud-collega’s, familie en vrienden, en, niet in de laatste plaats, inwoners van Aa en Hunze. Wat een warm welkom! Wat doet dat goed!

Wijze mensen zeggen wel eens: kies een baan die je leuk vindt en die bij je past en je hoeft nooit meer te werken. En hoewel ik nog maar 54 ben: vanaf vandaag zit mijn werkzame leven er dus op. Want ik mag de mooiste bestuurlijke functie vervullen die ons openbaar bestuur kent in de mooiste gemeente die ons land kent. Ik geef toe, ik heb wel eens gezegd dat dat Opsterland is, maar toen kende ik Aa en Hunze nog niet.

toespraakVoorzitter, Ik wil graag beginnen met een bijzonder woord van dank aan de leden van de vertrouwenscommissie voor de plezierige gesprekken die we hebben gevoerd. Gesprekken waarin heel onverwachtse dingen gebeurden. De gesprekken zijn en blijven, ik zou bijna zeggen helaas,  vertrouwelijk, maar gelukkig kunnen we de momenten wel met elkaar delen zoals we net nog genoeglijk hebben gedaan. Het was in 1 woord: buitengewoon.

Dank Bertus voor de twee momenten van oorverdovende stilte die je liet vallen toen je me belde als voorzitter van de vertrouwenscommissie over de uitslag van onze gesprekken. Hij zei dan: je weet vast waarom ik bel….en voordat hij zei hoe het er voor stond bleef het eerst een hele tijd stil. Je hebt niet in de gaten hoeveel slagen een hart kan maken tussen die twee momenten.

Dank Henk aan jou voor je mooie woorden. Ik verheug me erop in jullie team te mogen gaan werken en op onze samenwerking. Ik vertrouw erop dat jullie, met jullie kennis en ervaring, mij zullen helpen om mijn weg in Aa en Hunze te vinden.

Dank aan uw raad, voor het vertrouwen dat in mij wordt gesteld en dank aan alle inwoners die hun bijdrage geleverd hebben aan de profielschets. De wetenschap dat die mede door een groot aantal inwoners is opgesteld, legt een mooie basis.

Ik wil ook graag Zijne majesteit de Koning danken, die met minister Plasterk gezamenlijk als Kroon mij heeft benoemd. En dank aan de commissaris van de koning de heer Van Aartsen en uw kabinetschef, de heer Bos, voor de benoemingsprocedure die er uiteindelijk toe heeft geleid dat u mij hier namens de koning installeert.

Meneer de Commissaris, ik richt me eerst tot u. Wat een mooi toeval dat u mij hier vandaag mag installeren. Ik had net als vroeger ook graag uw toespraak van vandaag nog voor u geschreven, maar ik ben achteraf blij dat ik dat niet heb gedaan. Want de mooie woorden zoals u ze hebt gesproken, had ik nooit durven opschrijven. Dank daarvoor en voor alle wijze en politieke lessen die ik stiekem van u heb mogen leren. Tegen velen heb altijd met veel bewondering over u gesproken, maar altijd zonder u. Dat ga ik vandaag anders doen. Ik wil van deze prachtige gelegenheid gebruik maken mijn respect en bewondering voor u uit te spreken. U heeft vanuit een vrijwel compleet pallet aan functies en rollen veel betekend voor het binnenlands bestuur in ons land. Ik ervaar het daarom als een grote eer dat u mij hier installeert. Juist U. Juist hier.

Hier, in deze prachtige gemeente. Want wat staat Aa en Hunze er goed op. Zij die mij gefeliciteerd hebben, hebben dat niet alleen met de benoeming gedaan, maar vooral ook met Aa en Hunze. Kwalificaties te over:

 • Mooie gemeente, mooie natuur.
 • Daar kun je mooi fietsen.
 • Mooie bossen, mooi landschap.
 • Daar heb ik vroeger wel op de camping gestaan.
 • Mooie dorpen.
 • Een P10 gemeente!

Die laatste reactie was natuurlijk van een bestuurder: de voorzitter van de P10, de burgmeester van Opsterland.

Aa en Hunze heeft een enorm goede naam. Vanwege de landschappelijke, natuurlijke, en culturele kwaliteiten. Maar ook en vooral omdat Aa en Hunze afgelopen jaren stabiel en deskundig is bestuurd. We zien hier een gemeenschap waarin mensen met recht tevreden zijn met hun leefomgeving en waar zorg voor elkaar nog heel gewoon is. Een gemeenschap met een rijk verenigingsleven dat ook aantoont dat de inwoners van Aa en Hunze bereid zijn zich in te spannen voor meer dan alleen het directe eigen belang. Hier verstaat men de kunst van het samenleven als nergens anders in Nederland. Dat is ook logisch. Hier, in het aller vroegst bewoonde deel van ons land, hebben we daar immers de meeste ervaring mee.

En wat een luxe dat je als politiek, bestuur en organisatie een ambitie kunt hebben om Aa en Hunze elke dag een beetje mooier te willen maken voor je inwoners. Dat je dus geen groots en meeslepende ontwikkelingen nodig hebt om gelukkig te kunnen worden. Maar dat bent. Met wat is.

Ik hoop oprecht dat ik de komende jaren samen met u allen mijn steentje mag bijdragen aan het behouden, onderhouden en nog verder verbeteren van de kwaliteiten die er al zijn.

Dat neemt niet weg dat er voldoende uitdagingen zijn. Voor de zorg voor het draagvlak van voorzieningen, voor de vormgeving van het sociaal domein, voor de energietransitie of de zoektocht naar combinaties van  wonen en zorg om maar een paar voorbeelden te noemen. Bovendien betreft het niet alleen inhoudelijke uitdagingen, maar vooral ook de veranderende rol van de overheid en daarmee de zoektocht naar nieuwe vormen van samenwerking en de daarmee samenhangende veranderingen in organisatie, aanpak en proces.

Maatwerk wordt meer en meer de norm en telkens krijgen we de vraag opnieuw:

 • Hoe stellen we ons als overheid hierin op?
 • Welke rol nemen we?
 • Zijn we partner, blijven we structureel ondersteunen of  jagen we slechts het initiatief aan?
 • Hoe faciliteren we het besluitvormingsproces?
 • Hoe maken we als politiek en bestuur duidelijk wat we willen en stellen we kaders, maar blijven we tegelijk wel ruimte bieden aan initiatieven?

Wat is het met zoveel uitdagingen, vragen en dynamiek geweldig om juist in deze tijd onderdeel te mogen zijn van het bestuur. Besturen wordt meer en meer de kunst van het samenwerken. En wat maakt het dat interessant. Vooral ook voor het democratisch besluitvormingsproces.

Als overtuigd democraat hecht ik sterk aan de rol van de volksvertegenwoordiging. Ik hecht aan een goed debat omdat mensen zich daarin gehoord moeten voelen en ik wil dus graag ruimte daarvoor bieden. Het debat in Aa en Hunze is inhoudelijk en bovenal waardig en waardevol. In mijn rol als voorzitter van de raad wil ik samen met alle raadsleden graag werken aan het vasthouden van die constructieve cultuur en met hen op zoek naar het antwoord op de vraag hoe wij binnen ons democratisch bestel onze veranderende rol van de overheid vorm kunnen geven.

Iedere burgmeester vult zijn of haar ambt op eigen wijze in. Het opbouwen van een band met de inwoners is in mijn ogen één van de mooiste en meest bevoorrechte aspecten van het ambt van burgemeester. Ik wil daarom graag kennismaken met inwoners, met bedrijven, organisaties en verenigingen. Mij laten informeren over allerlei zaken en met u allen in gesprek  gaan.

U krijgt geen druk Twitterende burgemeester. Ik geloof dat in de ontmoeting het echte contact ontstaat. Uiteindelijk draait alles om mensen, saamhorigheid en werkelijk contact. Daar wil ik als uw burgemeester fors op investeren.

Ik verheug me buitengewoon op onze ontmoeting. U zult me zien in Aa en Hunze.

Maar, en dat voeg ik daar onmiddellijk aan toe, ook daarbuiten. Want samenwerken is ook over de eigen grenzen heen durven kijken en durven stappen. Inhoudelijke en bestuurlijke grenzen. Ik geloof in regionale samenwerking. Veel vraagstukken zijn niet aan grenzen gebonden. De realiteit van een probleem gaat daar vaak overheen. Het kennismaken in de regio staat daarom eveneens hoog op mijn lijstje. Ik ga dus de samenwerking zoeken, binnen de eigen gemeente, maar ook met de regiopartners, de buurgemeenten, met provinciale en landelijke partners.

toespraakIk wil met u in gesprek over veiligheid. Want veiligheid is geen rustig en gegarandeerd bezit. Het moet permanent worden bewaakt, beschermd, tot stand gebracht en soms heroverd. En daar moeten we samen voor zorgen. Dat moeten we samen doen.

Voorzitter, Dat ik hier sta, dank ik aan velen. Dat begint bij mijn vader en moeder. Zonder hen had ik natuurlijk überhaupt hier niet kunnen staan. Mijn vader leeft niet meer, maar voor mij is hij er bij. Moeder is hier. Mem, dank voor alles wat je hebt gedaan om dit mogelijk te maken, tot en met zelfs heel recent, de fietstochten die we inmiddels door Aa en Hunze hebben gemaakt. Er zijn nu al delen van de gemeente die voor ons geen geheimen meer kennen. Zij zat op de elektrische fiets, ik op een gewone. Voor haar was 40 kilometer geen probleem.

Dank aan mijn vrouw Jolanda en mijn kinderen, Leah, Bas en Nynke die mij inspireren. Ook zonder jullie zou ik hier niet staan.

Dank Tjeerd dat je er samen met Wietske bent. 

Dank aan mijn oud collega’s uit Opsterland en aan de aanwezige raadsleden. Wat geweldig dat jullie er ook zijn. Dank voor het prachtige afscheid vorige week. Dank voor alle ervaringen van de afgelopen jaren. Ervaringen die nodig zijn om hier dit ambt op een goede wijze te kunnen vervullen.

Voorzitter, Ik mag dit mooie ambt aanvaarden en ik doe dat in het volle besef dat ik alleen in samenwerking met u allen, uw raad, alle inwoners, bedrijfsleven, de dorpen, verenigingen, stichtingen en belangengroeperingen een bijdrage kan leveren aan de toekomst  van Aa en Hunze. In de komende periode wil ik u leren kennen. Ik verheug mij op de gesprekken en ik hoop dat we die samenwerking op inspirerende wijze vorm kunnen geven.

Ik hoop dat ik samen met mijn vrouw en kinderen de wijsheid, de kracht en de gezondheid mag hebben om de komende jaren de gemeenschap van Aa en Hunze te mogen dienen. 

Ik wil het allerbeste uit mijzelf halen om, samen met u allen, Aa en Hunze elke dag een beetje mooier te maken.