Gemeenteraad in beeld

Wat doet de gemeenteraad? Hoe kom ik met raadsleden in contact? Hoe komen besluiten tot stand? Wat zijn moties en amendementen eigenlijk? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de maandelijkse rubriek ‘gemeenteraad in beeld’. In deze rubriek zullen we veelgestelde vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Heeft u zelf vragen over de gemeenteraad, dan kunt u deze vragen opsturen naar de griffie via e-mail griffie@aaenhunze.nl. Wellicht dat we uw vraag in een toekomstige editie kunnen beantwoorden. We beginnen de rubriek met een uitleg over wat de gemeenteraad precies is en hoe deze gekozen wordt.

Wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze bestaat uit 21 gekozen raadsleden. De gemeenteraad heeft drie rollen. De eerste rol is de volksvertegenwoordigende rol, dat betekent dat ze de inwoners vertegenwoordigen en goed naar ze luisteren zodat ze weten wat de inwoners willen. De tweede rol is de kaderstellende rol, dit betekent dat de raadsleden op hoofdlijnen het beleid van de gemeente bepalen, het college voert dit beleid uit. De derde rol is de controlerende rol, daarbij controleren de raadsleden of het college de taken die de gemeenteraad heeft aangewezen goed hebben uitgewerkt.

Hoe wordt de gemeenteraad gekozen?

De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners boven de 18 van de gemeente. Dat gebeurt één keer in de vier jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste verkiezingen hebben plaatsgevonden in maart 2022. U kunt dan stemmen op de partij en persoon die uw voorkeur heeft. Wanneer alle stemmen binnen zijn wordt er gekeken hoeveel zetels een partij krijgt. Door te stemmen op een partij laat u anoniem weten wat u belangrijk vindt voor uw gemeente. 

Aantal raadsleden in de gemeente

Het aantal leden van een gemeenteraad verschilt per aantal inwoners van een gemeente. Aa en Hunze heeft ongeveer 26.000 inwoners en daarom heeft onze gemeenteraad 21 raadsleden. In onze gemeenteraad zitten zes verschillende partijen verdeeld over 21 zetels. De grootste partij in Aa en Hunze is Gemeentebelangen Aa en Hunze met negen zetels. Daarna volgen VVD, GroenLinks en de PvdA allen met drie zetels. D66 heeft twee zetels en het CDA heeft er één.

Coalitie en oppositie

In de gemeenteraad van Aa en Hunze is er ook een coalitie gevormd door Gemeentebelangen Aa en Hunze, de VVD en de PvdA. Een coalitie wordt gevormd door meerdere partijen die gezamenlijk een meerderheid hebben en ook gezamenlijk plannen maken. Deze plannen worden opgeschreven in een coalitieakkoord. De coalitie levert vaak de wethouders van een gemeente. Ook zijn er drie partijen in de gemeenteraad die geen deel zijn van de coalitie, dit wordt ook wel de oppositie genoemd. De oppositie in Aa en Hunze bestaat uit GroenLinks, D66 en het CDA.

Vergaderingen

De gemeenteraad van Aa en Hunze vergadert eens in de twee weken. Daarnaast is er eens in de twee weken een informatiesessie waar de raadsleden geïnformeerd worden over verschillende thema’s of onderwerpen. U kunt de raadsvergaderingen en informatiesessies altijd bijwonen zonder reservering. Ook is de vergadering te bekijken via uw laptop of telefoon. Tijdens de vergadering kunnen raadsleden hun standpunten naar voren brengen, hierbij kunnen ze bijvoorbeeld aangeven waarom ze voor of tegen een voorstel zijn. Nadat een onderwerp is besproken wordt er gestemd. Een meerderheid van de stemmen is nodig om een voorstel aan te nemen. Wanneer een voorstel wordt aangenomen dan geldt dit als een raadsbesluit.

Zelf raadslid worden?

Het is voor iedereen boven de 18 mogelijk om raadslid te worden, tenzij u bent uitgesloten van het kiesrecht. Als u raadslid wilt worden kunt u zich aanmelden bij een bestaande politieke partij in uw gemeente. De politieke partij bepaalt dan of u geschikt bent voor een plek op de kieslijst voor die partij en zo ja, welke plek op de lijst. Als u zich niet thuis voelt bij de bestaande politieke partijen in uw gemeente dan is het ook mogelijk om een eigen politieke partij op te richten. Met deze partij kunt u dan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.