Werk in uitvoering: onderhoud sloten in de gemeente Aa en Hunze

Voor de sloten langs openbare wegen geldt een gezamenlijke onderhoudsplicht voor de gemeente en de aanliggende grondeigenaar. Een deel van de sloten zijn schouwsloten.

Deze zijn belangrijk voor de waterafvoer. De schouwsloten moeten jaarlijks worden geschoond. Het waterschap controleert dat. In opdracht van gemeente Aa en Hunze worden de schouwsloten geschoond door twee aannemers.

Twee aannemers

De komende maanden wordt er hard gewerkt in de sloten van gemeente Aa en Hunze. Deze opdracht is na een aanbesteding, waarbij kwaliteit een belangrijke rol speelde, gegund aan twee aannemers. De sloten in het gebied van de voormalige gemeenten Gieten en Gasselte worden onderhouden door Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. uit Bedum. In de voormalige gemeenten Anloo en Rolde worden de sloten onderhouden door Holstein B.V. uit Hoogezand. 

Verwerken maaisel

Het streven is om in geval van mandelige sloten het vrijkomende maaisel te verwerken op de aangrenzende percelen. Deze werkwijze wordt al jaren gehanteerd. Als er bijzonderheden zijn voor het tijdstip van schonen van de sloot kunt u contact opnemen met de aannemer.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de aannemer die in uw gebied de sloten schoont. Voor het gebied Gieten en Gasselte kunt u Groenvoorziening A.J. van der Werf bereiken via 050 3012500 of info@groenwerf.nl. Voor het gebied Anloo en Rolde kunt u Holstein B.V. bereiken via 06 15210263