Raadslid in Beeld: Henriëtte Rossingh - Van Os

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert.

Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Henriette Rossingh – Van Os (VVD)

Hoi Henriëtte, waarom zit jij op deze steen?

Iedereen die in Aa en Hunze woont, werkt of een bedrijf runt weet dat Aa en Hunze een hele mooie gemeente is met veel variatie in plekjes, plaatsen en geschiedenis. Toch koos ik voor deze steen op de rotonde in Gasselte. Eigenlijk meer uit praktisch oogpunt. Het kantoor van ons bedrijf zit hier vlakbij. Vanuit Gasselte zijn we actief in Europa op het gebied van Aardwarmte en seismisch-bodemonderzoek naar de mogelijkheden voor Geothermie. Hierdoor zie ik in binnen/buitenland hoe verschillend dingen worden aangepakt/geregeld. Die ervaring neem ik mee in onze raad. Buiten dat ik veel draaiuren maak in Gasselte, wonen we al 25 jaar in het mooie Gieterveen. 

Dat klinkt druk, hoe combineer je dat met jouw functie als raadlid? 

Je kunt aan de zijlijn overal wel iets van vinden. Mijn motto is ‘zet je er dan ook voor in!’ Iedereen heeft het druk, maar maak er dan tijd voor vrij! Ik werd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014  gevraagd of ik wel eens na had gedacht om politiek actief te worden. Ik kan mijn kennis en ervaringen in het (internationale) bedrijfsleven én in mijn woonomgeving inzetten in de lokale politiek. Ik zie dit als een maatschappelijke bijdrage waar de lokale VVD zijn voordeel mee kan/mag doen. Je zit niet in de  gemeenteraad voor jezelf maar voor de inwoners en ondernemers uit Aa en Hunze.

Op welk succes die je hebt geboekt als raadslid ben je het meest trots? 

Je haalt geen successen als raadslid alleen, je bent onderdeel van je fractie en je hebt een meerderheid van de raad nodig om koers te houden of bij te sturen. Als fractie hebben we o.a. successen geboekt op het gebied van glasvezel, verruiming van de winkeltijden (zondag-openstelling), realisatie MFC Rolde en het kunstgrasveld vv Gieten. Er zijn diverse speeltuinen gerealiseerd en ik ben trots op de actieve ondersteuning van ondernemers in Coronatijd.   

Wat is leuk feitje over jezelf?

Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik een teamspeler ben. Ik hoef niet zo nodig in de belangstelling te staan, laat mij mijn werk maar op de achtergrond doen. Tegelijkertijd vind ik het leuk om in de huid van een ander te kruipen. Ik speel graag een rol bij de toneelvereniging Crescendo in Gieterveen. Heerlijk om in ons mooie Dreents mensen een leuke avond te bezorgen! Ik ben dus serieus wanneer dit nodig is en kan me ook heerlijk ontspannen wanneer dat mag.  

Wat hoop je nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze? 

Niet zozeer als raadslid maar wel als fractie en gemeenteraad. Ik maak me zorgen over het beleid vanuit Den Haag voor onze mooie plattelandsgemeente. Zowel op het gebied van groene energieproductie (dunbevolkte gemeente) en de extra regels die worden opgelegd aan boeren. Waarbij wat mij betreft aardig paniekvoetbal wordt gespeeld. Er wordt uitgegaan van onjuiste rekenmodellen, ontbrekende meetgegevens en het totaal niet in beeld hebben welke consequenties dit heeft voor onze boeren én onze leefomgeving. Bij de Provincie en in Den Haag moeten we dit duidelijker maken. 

 

Raadslid in Beeld foto Rossingh