Raadslid in Beeld: Bertus Reinders

De gemeenteraad heeft een bijzondere plek binnen Aa en Hunze. De raad is een groep van 21 gekozen volksvertegenwoordigers die het dagelijks bestuur controleert. Maar wie zitten er in die gemeenteraad? Wat drijft hun? Waar zijn ze trots op? In deze serie fotograferen we raadsleden op een plek die voor hun belangrijk is en stellen we ze een aantal vragen. In deze aflevering: Bertus Reinders (Gemeentebelangen)

Waarom ben je raadslid geworden?

Besturen heb ik van huis uit meegekregen. Ik was als bestuurslid betrokken bij een zestal verenigingen en anders was ik daar wel vrijwilliger. Vanuit de rol van voorzitter dorpsbelangen was de stap naar raadslid Gemeentebelangen voor mij een logische stap. Daarnaast ben ik gevraagd door vertrekkend fractievoorzitter Schrotenboer. Hij vond dat er toch wel weer een kandidaat uit Grolloo op de lijst moest staan.

Op welk succes als raadslid ben je het meest trots?

Ik realiseer me dat we als Gemeentebelangen heel erg gegroeid zijn en dan bedoel ik niet alleen in aantal raadsleden. We hebben binnen onze club heel veel kennis opgebouwd en kunnen deze heel breed inzetten. Daarnaast vind ik leefbaarheid in de dorpen van groot belang. Daar waar we het eigen initiatief kunnen ondersteunen doen we dat. We hebben niet voor niets het Leefbaarheidsfonds in het leven geroepen. Ja, dan ben ik toch wel trots op het feit dat ik deel uit maak van een partij die de gemeenschapszin – die er dus echt nog wel is – van harte ondersteunt.

Wat betekent deze plek voor jou?

Mijn dorp en onze gemeente betekenen veel voor mij. Ik had dus op veel plaatsen kunnen gaan staan. Ik heb gekozen voor het beeld “Boer met melkbus”. Het symboliseert de zuivelindustrie in het dorp. De landbouw speelde en speelt nog steeds een belangrijke rol in onze gemeente en dat kan ik op deze manier nog eens benadrukken. We hebben niet veel industrie, maar wat er is, heeft wel een link met de landbouw. Dat wordt in mijn ogen te vaak vergeten. Daarnaast past deze plaats ook bij mijn hobby Old Grol. De lokale geschiedenis is belangrijk voor mij en van de geschiedenis valt veel te leren.

Noem een leuk feitje over jezelf die een beeld geeft van wie jij bent. 

Ik kan genieten als ik een ander zie genieten. Deze zin gebruikte ik onlangs toen mij de vraag werd gesteld waarom ik naar een bepaalde opvoering ging. Het gebodene viel niet echt in de smaak, maar het enthousiasme dat de mensen van de voorstelling lieten zien, werkte aanstekelijk. Ik vind het fantastisch wanneer mensen ergens voor gaan, hun best doen, zich inzetten voor anderen. Ik heb dan ook veel respect voor alle vrijwilligers in onze gemeente.

Wat hoop je nog te bereiken als raadslid voor Aa en Hunze?

Op korte termijn hoop ik dat we het woningprobleem het hoofd kunnen bieden. Dat we er in ieder geval voor zorgen dat er betaalbare ruimte is voor onze huidige bewoners, oud en jong. Hierin moeten we onze verantwoordelijkheid nemen. Bij wonen denk ik ook aan de energiekosten. Onze rol hierin zal niet groot zijn, maar we moeten deze kosten in de hand proberen te houden. Lang niet iedereen kan zomaar van het gas af. De gemeentelijke voorzieningen moeten we in stand houden en gewenste voorzieningen realiseren. Om af te sluiten denk ik aan de energietransitie. Deze moet in tempo worden uitgevoerd, maar wel passend bij de mogelijkheden van onze landelijke omgeving.

 

bertus reinders