Opruiming gevonden fietsen

Bij het gebouw van de buitendienst aan de Oelenboom in Gieten, worden gevonden fietsen opgeslagen. Het grootste gedeelte van die fietsen ligt inmiddels al zo lang opgeslagen dat deze afgevoerd mogen worden.

Mocht u in het verleden een fiets zijn kwijtgeraakt dan is het wellicht de moeite waard te zien of uw fiets tussen de voorraad zit.

Op vrijdag 5 november tussen 09.00 en 12.00 uur zullen alle fietsen uitgestald staan aan Oelenboom 10 in Gieten. 

Als u uw fiets denkt aan te treffen, zal gevraagd worden om een bewijs waaruit blijkt dat u de daadwerkelijke eigenaar bent. Daarbij valt de denken aan een aangifte bij de politie, een melding bij de gemeente of een fietssleutel.

Corona:
Neem de dan geldende adviezen en maatregelen in acht.