Locaties nieuwe bankjes bekend

Voor de zomer vroegen we onze inwoners om geschikte locaties voor het plaatsen van tien nieuwe bankjes. Deze bankjes worden ons aangeboden door het Recreatieschap en verdienen een mooi plekje in de gemeente.

De jury heeft uit 37 ideeën de plekken gekozen waar dit jaar een nieuw bankje geplaatst wordt. Iedereen bedankt voor de mooie ideeën en uitgebreide motivaties!

Beoordeling 

In de beoordeling hield de jury rekening mee met een aantal voorwaarden voor de locaties. Zo moet het bankje geplaatst worden aan een fiets- of wandelpad, op een veilige plek, op een locatie waar recreatief veel gebruik van wordt gemaakt én binnen de gemeentegrenzen van Aa en Hunze liggen. Daarnaast is gekeken naar een spreiding van de bankjes over de gehele gemeente. 

Locaties 

De gekozen locaties zijn (in willekeurige volgorde): 
Vijfsprong bij Grolloo 
Beverburcht bij de Hunze in Spijkerboor 
Meulenpad in Gieten 
Anderen, kruising Spoorbaan bij Nijend 
Annerveenschekanaal bij beeld de Brugafdraaister 
De Brink in Gasteren 
Rolder Es Route in Rolde 
Brink/Naweg in Eext 
Witte Kerkje in Gasselte 
De Brink, Grolloërstraat tusen de Plus en Toyism monument, Rolde 
 
Naast de bankjes van het recreatieschap worden er op twee locaties bankjes geplaatst vanuit andere projecten. Deze twee locaties zijn de Zandkoel in Gasselte en het Zwanemeer in Gieten. 

Vervolg 

De bankjes worden geplaatst in oktober en november. Met het plaatsen van de bankjes hopen we bij te dragen aan een gezonde omgeving. We roepen dan ook op om, net als op andere locaties, de omgeving rondom de bankjes netjes en schoon te houden.

Project Recreatieschap 

Het Recreatieschap heeft via de provincie een bijdrage gekregen voor het plaatsen van bankjes in de provincie Drenthe. Meer over dit project lees je op de website van het Recreatieschap: https://www.recreatieschapdrenthe.nl/projecten/bankjes-in-drenthe

 

bankje